מצא רשימות בחינם

שלום אורח
התחבר
הירשם


מצא אותנו בפייסבוק
כל הקורסים האקדמיים במוסדות ההשכלה הגבוה המובילים בירושלים


רוצים ללמוד בירושלים? כל הקורסים הזמינים בעיר לנוחיותכם. קורסים במבחר תחומים אשר יתאימו לכל סטודנט אשר לומד או רוצה ללמוד בירושלים.קורס ומוסד אקדמי בירושלים: קורס א"י מראשית העת החדשה ועד למלחמת העצמאות ירושלים כמוקד באוניברסיטה העברית
חוג: גאוגרפיה
סמסטר: ב
יום: ד
נקודות זכות: 2
שם המרצה: פרופ' יהושע בן-אריה
תיאור הקורס: מטרת הקורס היא לימוד כללי של השינויים הגיאוגרפיים-היסטוריים שהתרחשו בארץ-ישראל וירושלים בתקופה המצוינת. השיעור יתחלק לשני חלקים. החלק הראשון, כשש פגישות, יתרכז בשלהי התקופה העות'מאנית ( 1799 – 1917) כדלהלן: א) מהות דרך הלימוד הגיאוגרפית-היסטורית; ראשית העת החדשה בארץ ישראל, מתי ? שמונים השנים הראשונות של המאה ה-19 וחלוקתן לשלבים; ב) מקורות לחקר ארץ-ישראל בשלהי השלטון העות'מאני; ספרות הנוסעים המערבית; ג) חדירת המערב, הריפורמות בחוקה העות'מאנית והשלכותיהן; ראשית המודרניזציה וראשית הגידול של ערי ארץ-ישראל; ד) אוכלוסיית ירושלים וארץ-ישראל בראשית העת החדשה והייוצרות הישוב היהודי "הישן";ה) ראשית הפעילות הציונית; העלייה הראשונה; הקמת המושבות הראשונות; הבארון רוטשילד; יק"א; התמורות הכלליות בארץ; ו) הפעילות הציונית המדינית; "העלייה השנייה"; המשרד הא"י ; מהפכת התורכים הצעירים (1908); מלחמת העולם הראשונה: המשבר ותוצאות המלחמה. החלק השני יעסוק בתקופת המנדט (1917 – 1948), כשש פגישות נוספות, כדלהלן: א) ירושלים וארץ-ישראל בראשית תקופת המנדט; הצהרת בלפור, הכיבוש הבריטי, הממשל הצבאי, כתב המנדט, תקופת הנציב הראשון- הרברט סמואל. ( 1917/18 – 1925/6); ב) התארגנות התנועה הציונית, הסוכנות היהודית והישוב היהודי בארץ-ישראל בשנות העשרים, העליות השלישית והרביעית; תקופת הנציב לורד פלומר. (1926 – 1928); ג) התפתחות הסכסוך הציוני- פלשתינאי; מאורעות תרפ"ט ( 1929) כנקודת מוקד בה, תקופת הנציב ג'ון צ'נסלור( 1929 – 1931); ד) המחצית הראשונה של שנות השלושים- התקופה "המכוננת" בגידול היישוב בארץ, המפה היהודית, תקופת הנציב הראשונה של ארתור ווקופ (1931 – 1935); ה) : המרד הערבי (מאורעות) 1936 – 1939; ההתפתחויות המדיניות, ועדת "פיל"; ועדת וודהוד (החלוקה); הספר הלבן – 1939; מלחמת העולם השנייה 1939 – 1945; ו) תקופת "המאבק" בשלטון הבריטי ומלחמת העצמאות הישראלית- הבסיס הישובי והתוצאה המדינית; ירושלים כמוקד.
מיקום ודרישות מקדימות: הר הצופים
מספר קורס: 40202

קורס ומוסד אקדמי בירושלים: קורס אבולוציה במכללת הדסה
חוג: מדעי המעבדה הרפואית
סמסטר: א
יום: ג
נקודות זכות: 2
שם המרצה: פרופ' עודד כאנר
תיאור הקורס: נדרש קורס מקדים ב"מבוא לביולוגיה"

קורס ומוסד אקדמי בירושלים: קורס אוריינטליזם טרום ישראלי בצילום מקומי בבצלאל
חוג: היסטוריה ותאוריה
סמסטר: א
יום: א
נקודות זכות: 1
שם המרצה: גז דור
תיאור הקורס: הקורס יבחן את ההקשר התרבותי והאידיאולוגי שבו נעשו תצלומים בסגנון אוריינטליסטי ב"ארץ- ישראל" בעשורים הראשונים של המאה העשרים, בזמן שבו בני העליות הראשונות עסקו בגיבוש דימויים העצמי כחלק מתהליך כינון זהותם הלאומית. במהלך הקורס תודגש האיקונוגרפיה הצילומית המשותפת לעבודותיהם של צלמים יהודים שפעלו באזור במחצית הראשונה של המאה העשרים דוגמת אפרים משה ליליין, אברהם סוסקין וצדוק בסן. באופן זה תודגש הזיקה של תצלומים אלו למגמה היסטוריוגרפית ציונית רחבה של התייחסות למונח "המזרח" באמנות יהודית מאותן השנים. כמו כן, ייבחן המושג "אורינטליזם" כמונח ביקורתי לניתוח יחסי "מזרח" ו"מערב", לאור השיח הפוסט קולוניאלי.
מספר קורס: 2700641

קורס ומוסד אקדמי בירושלים: קורס אידיאולוגיות טוטליטריות במאה העשרים - הרצאה בעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים
חוג: לכלל הסטודנטים
סמסטר: א
יום: ד
נקודות זכות: 2
שם המרצה: דר' בק יורם
תיאור הקורס: הבנת הסיבות והתהליכים שהביאו להופעת המשטרים הטוטליטריים באירופה במאה העשרים. סקירה וניתוח שלושת המשטרים הטוטליטריים המרכזיים. מסקנות והשלכות לתקופתנו.

קורס ומוסד אקדמי בירושלים: קורס איכות הסביבה והנדסה ירוקה - הרצאה בעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים
חוג: לכלל הסטודנטים
סמסטר: ב
יום: ד
נקודות זכות: 2
שם המרצה: דר' גילרן גתית וגב' לב ציון נגה
תיאור הקורס: בעשורים האחרונים, מתרחבת ההכרה בהשפעת השינויים החלים בסביבה- אקלים, חומרים רעילים, פסולת ושכבת האוזון, על האדם ועל מגוון בעלי חיים הנמצאים בסכנת הכחדה. קורס זה ידון בסוגיות מתחומים סביבתיים, חברתיים כלכליים ויציג פתרונות לקידום איכות הסביבה, בריאות הציבור ופיתוח משק אנרגיה בר קיימא. בקורס יושם דגש על החיבור בין תחום ההנדסה לתחום הסביבתי חברתי.

קורס ומוסד אקדמי בירושלים: קורס איכות הסביבה: פנים רבות לה באוניברסיטה העברית
חוג: גאוגרפיה
סמסטר: ב
יום: ד
נקודות זכות: 2
שם המרצה: ד"ר איתי פישהנדלר
תיאור הקורס: קורס רב-תחומי שיילמד ע"י מרצים מהתחום. הקורס ייבחן את ההיבטים האקולוגיים, החברתיים, המשפטיים והכלכליים ביחסי הגומלין שבין האדם לסביבה. בין השאר, נשמע אודות: השפעת הרגלי הצריכה על מערכות סביבתיות. האם ישנם שיקולים כלכליים המניעים את המהפכה הירוקה ? מהי מידת מעורבותם של מוסדות המשפט בנושאים אלו ? הקשר שבין חינוך לבין סביבה.
מיקום ודרישות מקדימות: הר הצופים
מספר קורס: 40481

קורס ומוסד אקדמי בירושלים: קורס אימונולוגיה מתקדמת במכללת הדסה
חוג: מדעי המעבדה הרפואית
סמסטר: א
יום: א
נקודות זכות: 2
שם המרצה: פרופ' חיים עובדיה
תיאור הקורס: נדרש קורס מקדים ב"אימונולוגיה"

קורס ומוסד אקדמי בירושלים: קורס אינטלגנציה רגשית - משאן במכללת הדסה
חוג: ניהול ארגוני שירות
סמסטר: ב
יום: ב
נקודות זכות: 3
שם המרצה: ט.נ

קורס ומוסד אקדמי בירושלים: קורס אירופה בעת החדשה המוקדמת באוניברסיטה העברית
חוג: היסטוריה
סמסטר: ב
יום: ד
נקודות זכות: 2
שם המרצה: פרופ ורמן דרור
מיקום ודרישות מקדימות: הר הצופים
מספר קורס: 39204

קורס ומוסד אקדמי בירושלים: קורס אמנות והתנגדות בין המרחב הוירטואלי למרחב האמיתי, ב בבצלאל
חוג: כלל אקדמי
סמסטר: ב
יום: ד
נקודות זכות: 2
תיאור הקורס: האם הרשת והתגברות מרכזיותה בחיי האנושות משנים משהו ביכולת של ממסדים לקבוע את גבולות הגבוהה והנמוך תרבותית? את גבולות המרכזי והשולי? את גבולות המערבי והמזרחי? האם הרשת וערוצי הטלוויזיה הלוויניים משפרים את נגישות המידע וביטויי ההבעה האמנותיים השוליים לזרם המרכזי בחברה? והאם הרשת יכולה לשבור את תלות האמן בממסד האמנותי ולאפשר קשר יותר ישיר בין היצירה לקהל היעד, וליכולת להגיע לקהלי יעד לא צפויים לפעולה האמנותית? והאם נוצרת סביבת עבודה חדשה לקידום חברה קוסמופוליטית, מודעת ושוויונית או שיחסי הכוח החברתיים והמסחריים משכפלים את עצמם ואין חדש תחת השמש? הקורס יתעסק בשאלת היכולת לפרוץ את גבולות השיח החברתי הקיים ולגרום לשינויי חברתי דרך פעולה הבעתית ברשת, וביחסי הגומלין בין הרשת כמרחב הבעתי וכמרחב ארכיבי ולבין הרחוב, הקהל והחברה ועל תפקיד האמן, המפיק האמנותי והאוצר כמתווך בין שלל המרחבים האלה. איך האינטרנט משפיע על עולם המוזיקה ומשנה את הטרנדים בכמה סצינות גלובליות: האם לייבלים כמו סאבליים פריקוינסי היו יכולים להצליח לפני עולם האינטרנט של ימינו? ומה המשמעות של הפיכת עומר סולימן (זמר חתונות סורי) לטרנד עולמי? מצד שני: האם האינטרנט עוזר לחשוף ולחזק סצינות מוסיקה מקומיות מחוץ לממסד המוזיקה המערבי או שהוא מאלץ אפילו אמנים מקומיים ליישר קוו ולאמץ טרנדים גלובליים ובכך הוא מוחק זהויות שהן לא מערביות? האם קיניה ויסט, ג'יי זי , ביונסה ואמני פופ שחורים הם אמני מחאה? או שהמסחור שלהם גורם להם לאבד כל קשר עם תרבות מחאה שחורה בארה"ב? האם השימוש של קיניה ויסט בסאמבל של נינה סימון בשיר "בלוד און דה לייווס" הוא חילול הקודש של תרבות המחאה האפרו-אמריקאית או הבאת המסר לקהלים חדשים בהפוך על הפוך? מה השפעות עולם האינטרנט על הסביבה השכונתית שלנו מבחינת ההשפעה על סצנת האמנות המקומית: האם האינטרנט מספק תחליף מעצים לסצינת מוסיקת השוליים הערבית בארץ-פלסטין , ירדן, לבנון ושאר מדינות האזור? האם הרשת מספקת תחליף ליצירת קשר ושפה אומנותית אזורית בזמן שהגבולות הפיזיים בין המדינות באזור עדיין משחקות תפקיד של קיר ברזל תרבותי. ואיך חשיפה לכל השאלות האלה יכולות לפתח כלים של קריאת מציאות, עתיד והיסטוריה אלטרנטיבית אצל האמן ואיך הוא יכול להשתמש בכלים אלה ליצירת פרויקטים אמנותיים מקומיים שמשתמשים בחשיפת ידע גלובלית זו על מנת לייצור תפיסת מציאות לא הגמונית אצל קהל היעד שלו.

קורס ומוסד אקדמי בירושלים: קורס אמנות וידאו עכשווית מהמזרח התיכון בבצלאל
חוג: היסטוריה ותאוריה
סמסטר: א
יום: א
נקודות זכות: 1
שם המרצה: גז דור
תיאור הקורס: טכנולוגיית הוידיאו, ככזו המייצרת אשליה ש לתנועה באמצעות רצף של דימויים סטטיים, אפשרה אופן התבוננות חדש באמנות, ככזו המנהלת יחס 'ישיר' עם המציאות דרך תיווך אופטי. למעשה, המצאת הדימוי הנע מהווה מוקד לחשיבה אסתטית חדשה מאז שנות השלושים, כאשר התנועה הסוריאליסטית החלה לייצר 'קולנוע ניסיוני' בכדי לבחון את תיאורם של החלל והזמן דרך עין העדשה. עם המצאת טכנולוגיית הוידיאו בסוף שנות השישים הפך הוידיאו לכלי זמין וזול יחסית ואמנים רבים, בעיקר אמריקאים, החלו לעשות בו שימוש נרחב. המצלמה, כמכשיר שהומצא במערב, משמשת כיום ככלי אמנותי-ביקורתי משמעותי בידיהם של אמנים עכשוויים מרכזיים מאזור המזרח התיכון דוגמת: אקראם זעטרי (לבנןו), ואליד ראאד (לבנון), סולמז שאהבאזי (איראן), סולימן מנסור (פלסטין), קוקן ארגון (טורקיה) ורביע מרואה (מצרים). אמנים אלו בוחנים את הסירקולציה של הדימוי ביחס למציאות האזורית דרך בחינה איקונוגרפית של סריקות מארכיונים, דימויים מהאינטרנט, תצלומי עיתונות, תוכניות טלוויזיה ועוד. עבודותיהם משקפות את העידן הפוסט 'סעידי', את התמצאותם במחקר האוריינטליסטי העכשווי כצומת רב-סיטרי, כמו גם הכרות מעמיקה עם הגותם של חוקרי צילום ווידאו דוגמת מרשל מקלוהן, ולטר בנימין, סטנלי קאוול ורוזלינד קראוס. הכרות זו יצרה מגמה אותה ניתן להגדיר כ"מהלך סוציו-פואטי": ניסוחם של היבטים סוציולוגיים באופן שמחלץ מהם מימד פואטי ואמנותי. מגמה זו, הכוללת גוף עבודות רחב ומגוון, מאופיין בזיקה אמנותית מורכבת לפרקטיקות סוציולוגיות, היסטוריות ואנתרופולוגיות.
מספר קורס: 2700651

קורס ומוסד אקדמי בירושלים: קורס אמנות ותרבות באסלאם בימי הביניים בבצלאל
חוג: היסטוריה ותאוריה
סמסטר: ב
יום: א
נקודות זכות: 1
שם המרצה: ד"ר אלח'טיב שחאדה חוסני
תיאור הקורס: בקורס זה, נפרוש בפני הסטודנטים מגוון רחב של היצירה האמנותית האסלאמית בתחומים שונים, כגון: ארכיטקטורה חילונית ודתית, אמנות זעירה, ציור וקליגרפיה; כמו כן, נדון בתחום כתבי-היד המעוטרים המכילים מיניאטורות מימי הביניים, תוך דגש על הקשר בין טקסט לציור; נושאים אמנותיים אלו מיועדים להקנות לסטודנטים אספקט נוסף להבנת התרבות האסלאמית החומרית על מכלול ענפיה, תוך דגש ע ללימודי תקופות היסטוריות שונות של שלטון האסלאם. הדבר יכול לספק ראייה חדשה בתחום תרבות האסלאם ודרכי השימוש בהעברת ידע תרבותי ואידיאולוגי.
מספר קורס: 2700656

קורס ומוסד אקדמי בירושלים: קורס אמנות פוגשת חברה פוגשת אמנות בבצלאל
חוג: היסטוריה ותאוריה
סמסטר: א
יום: א
נקודות זכות: 1
שם המרצה: ד"ר מרקוביץ' דליה
תיאור הקורס: הקשר בין אמנות לחברה נדון מבעד לתפיסות שונות ומנוגדות. האמנות והאיכות האמנותית הוגדרו כתוצר של מערך מוסדי מורכב המופעל באמצעות מומחים וברי סמכא אשר אינם תלויים בתכונות או במאפיינים הכרחיים וקבועים הטבועים ביצירה; האמנות וטיבה הוגדרו כתוצר של תהליכי חיברות (למידה וחניכה) בעקבותיהם ניתן לזהות אובייקט כיצירת אמנות, ל"דובבו" ולחשוף את המובן והפשר הטמונים בו, לכאורה, ואשר קודמים לתהליך הלמידה; האמנות הוגדרה כמאצעי המתניע ביקורת מוסדית שיטתית שעניינה שיטות הייצור, הייצוג וההמצגה של האובייקט והמרחב האמנותיים, כמו גם חשיפת מבנםי חבויים, כוחות דומיננטיים, נרטיבים מכוננים, קטגוריזציות, קלסיפיקציות, וקולות "מושתקים"; בהקשרים אחרים היא הוגדרה כצורת מפגש, התכנסות, חשיבה ודיון המתפקדים כאתר של פוטנציאל (מחשבתי ופרקטי) הנגע ברעיונות ובתפיסות הנטועים מחוץ להקשרים אמנותיים מובהקםי (למשל:חברה, פוליטיקה, אקולוגיה ועוד), ומחוץ לדפוסי חקירה "לוגים", "אובייקטיביים" ו"ליניאריים" מקובלםי. הקורס יוקדש לזיקות גומלין אלה, לתנאים הסוציו-היסטוריים שהבנו אותם ולהיתרםי והמגבלות הטמונים בהם וזאת בתחום האמנות הפלסטית בפרט והתרבות בכללה.
מספר קורס: 1700670

קורס ומוסד אקדמי בירושלים: קורס אמנות פלסטינית: לא רק אורנמנט! בבצלאל
חוג: היסטוריה ותאוריה
סמסטר: שנתי
יום: א
נקודות זכות: 4
שם המרצה: ד"ר אלח'טיב שחאדה חוסני
תיאור הקורס: הקורס יעסוק בהתפתחות האמנות הפלסטינית מראשת המאה ה-19 ועד ימינו, עם דגש על האמנות הפלסטינית העכשווית. הוא יתבסס על ניתוח יצירות מתחו םהאמנות החזותית על כל גווניה: ציור, רישום, פיסול, מיצג, מיצב, צילום, רקמה ועוד. מבין הסוגיות המרכזיות שיעלו במהלך הקורס: אמנות מגוייסת, מורשת אסלאמית ונוצרית, רב-תרבותיות, זהות אישית, זהות אמנותית, צנזורה, השכלה אמנותית ועוד. נייחד דיון לקשר בין מעמד האישה בחברה הערבית והשתקפותו ביצירות מתחום האמנות החזותית. דגש מיוחד יושם על מאוויהן של נשים יוצרות ועל דרכי הבעתן הייחודית בזיקה לביקורת הפמיניסטית על החברה שלרוב אמניות אלה נושאות כדגל לשינוי. ניתוח יצירות של מיטב האמנםי הפלסטינים הפועלים כיום כמו חנאן אבו חסיין, אניסה אשקר, רנא בשארה, שריף ואכד, ג'ומאנה אמיל עבוד, אסד עזי, מונה חאטום, עבד עאבדי, פריד אבו שקרה, וליד אבו שקרה, אבראהים נובאני, זוהדי קאדרי, מיכאל חלאק, סלימאן מנצור, פאטמה אבו רומי, נסרןי אבו בכר ואחרים, יפתח צוהר בפני הסטודנטים להבנת תהליכים חברתיים, תרבותיים ואמנותיים מורכבים בזהותם האישית והאמנותית של אמנים פלסטיניים הפועלים במקומות שונים בעולם.
מיקום ודרישות מקדימות: פרוסמינר/סמינר
מספר קורס: 9401244

קורס ומוסד אקדמי בירושלים: קורס אמנות, ניידות ואקטיביזם בבצלאל
חוג: כלל אקדמי
סמסטר: ב
יום: ד
נקודות זכות: 2
שם המרצה: רוטמן דיאגו, שוקר איתן
תיאור הקורס: הקורס מיועד לסטודנטים המעוניינים להתנסות בפיתוח וביצוע פרויקט אמנות, ששם לו למטרה לא רק לשקף מציאות מסוימת אלא להתערב בה ואף לשנות אותה, תוך שימת דגש לפרויקטים המתקיימים במרחב הציבורי. הקורס יעסוק בסקירה של פרויקטים אמנותיים המתרחשים מחוץ לגלריות ומוזיאונים, בזיקה ישירה עם קהילה או כתגובה למציאות החברתית, הכלכלית או הפוליטית בה הם מתקיימים, תוך בחינת המתח שבין אמנות לאקטיביזם. נעסוק במשמעות הניידות באמנות, תוך בחינת הקשר שבין אמנות לתנועה, Art and Mobility מרחב גיאוגרפי, קהילה ואמנות. הקורס מבוסס על השימוש בפלטפורמה ניידת, (רכב מסחרי שעבר הסבה) ליצירה והפקה של פרויקטים אמנותיים במרחב הציבורי, תוך שיתוף פעולה עם קהילות שונות. הסטודנטים יעסקו בפיתוח קונספט לפרויקט אמנות בפלטפורמה ניידת, בעיצוב, פיתוח ובנייה של כלים להפקת הפרויקטים. נציין פרויקטים של קבוצות Ant Farm ו- Yes man כמודלים להתייחסות. הקורס משלב בין תיאוריה עיונית ופרקטיקה. סיום הקורס מקנה קדימות להרשמה לקורס קיץ במהלכו יפותחו וימומשו מספר פרויקטים. הפרויקטים יזכו לתקציב מימוש וכן ישנה אפשרות לקבלת מלגות לסטודנטים. השימוש ברכב מתאפשר הודות לשיתוף פעולה בין בצלאל והמרכז לאמנות ומדיה מעמותה.

קורס ומוסד אקדמי בירושלים: קורס אמריקה הלטינית: בין הלאומי לאזורי ולגלובלי באוניברסיטה העברית
חוג: לימודים רומאניים ולטינו אמריקנים
סמסטר: שנתי
יום: ד
נקודות זכות: 4
שם המרצה: ד"ר קדר קלאודיה
מיקום ודרישות מקדימות: הר הצופים
מספר קורס: 29147

קורס ומוסד אקדמי בירושלים: קורס אמת (ושקר) - 24 פעמים בשנייה בבצלאל
חוג: צילום
סמסטר: שנתי
יום: ב
נקודות זכות: 4
שם המרצה: עברון ניר
תיאור הקורס: הקורס שם לעצמו כמטרה להעמיק בחקירת היבטים מתקדמים של אמנות מבוססת-זמן והיחסים שהיא יוצרת עם זכרון, היסטוריה ושאלות של ייצוג. נדון ונחשוף את מערכת ההקשרים והזיקות שבין הדימויי הסטטי לדימויי הנע, בין אם מדובר בעבודות סטילס 'קולנועיות' ובין אם מדובר בקטעי קולנוע ווידאו-ארט אשר מכילים בתוכם דימויי סטילס. נבדוק מודלים שונים ליצירה מבוססת מחקר ארכיוני המתבססת על חומרים קיימים מטופלים. ננסה לנסח את מקומו של התיעוד בוידאו או בסטילס אל מול פרפורמנס וההתרחשות החיה, מבויימת וכזו שאינה. נבחן עבודות וידאו מבוססות נראטיב ובאופנים השונים שהם משבשות מודלים נראטיביים קולנועיים קונבנציונליים ומציעות מודלים חלופיים. נעמיק בניסוח מעמדו ומקומו של האמן אל מול ההיסטוריון, העיתונאי והתייר. במהלך הקורס נקרא טקסטים רלוונטיים ונדון בהם בכיתה. ביבליוגרפיה תועבר בתחילת השנה. מטלות הקורס: נוכחות מלאה על פי המקובל. הגשות כל התרגילים המעשיים. דיון פעיל ומעורב בכיתה.
מיקום ודרישות מקדימות: קורס מתקדם ונדרש ידע קודם בתחום. בקשות ייבחנו ע"י המחלקה. סטודנטים בקורס יחוייבו בסך של 415 ₪ עבור שימוש בסדנאות הצילום (אנלוגית ודיגיטאלית)
מספר קורס: 54635

קורס ומוסד אקדמי בירושלים: קורס אנטומיה כללית במכללת הדסה
חוג: מדעי האופטומטריה
סמסטר: ב
יום: טרם נקבע
נקודות זכות: 4
שם המרצה: ד"ר אריאלה גורדון

קורס ומוסד אקדמי בירושלים: קורס אנימצית דמויות בתלת ממד למתקדמים בבצלאל
חוג: אמנויות המסך
סמסטר: א
יום: ד
נקודות זכות: 2
שם המרצה: שניאור דניאל
תיאור הקורס: מטרת הקורס, הקניית בסיס באנימציית דמויות בכלי המרכזי של יוצר האנימציה התלת ממדית – תוכנת 'מאיה'. במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים לתהליכים הכרוכים ביצירת משחק מאופיין ואמין של דמויות בתלת ממד. אנימציית משחק בקלוז-אפ (Lip-sync + Facial animation), אנימציית משחק של דמות מלאה בפול-שוט והפקת סצינות וסיקוונסים הכוללים אינטראקציה בין דמויות. יישום זה ייכלול ניתוח מקדים של אופי הדמויות ואיפיון תנועתן, בתוספת הכרות עם כלי אנימציה מתקדמים. הקורס ישלב תרגילי בית וכיתה, ביקורות כיתתיות הדגמת תהליכי עבודה נכונים וניתוח של התפתחות התחום בארץ ובעולם.
מיקום ודרישות מקדימות: מיועד רק לסטודנטים עם ידע בתוכנת מאיה
מספר קורס: 79008182

קורס ומוסד אקדמי בירושלים: קורס אנתרופולוגיה חזותית ופיתוח מיומנויות אקדמיות במכללת הדסה
חוג: תקשורת צילומית
סמסטר: שנתי
יום: ג
נקודות זכות: 4
שם המרצה: רגב נתנזון

1 >> 2  >> 3  >> הבא >>


 

רשימות מקושרות  רשימות מקושרותלא נמצאו תוצאות

 

רשימות בקטגוריות דומות 
 

רשימות נוספות מאותו המחבר 


  • Amir Lee

    אגודות חובבי חיות בישראל

    רשימה מפורטת של כל העמותות והארגונים חובבי החיות בישראל. אוהבים בע"ח? אתם מאוד תאהבו ותוקירו את הפעילות של הארגונים הללו. זקוקים לסיוע בנושא בעלי חיים? זה המקום לפנות לאדם מקצועי בתחום.

    מאת: Amir Lee >>  תחביבים ופנאי  24/10/2013  לצפייה לצפייה